• Акция!
  • Ресистрация юрлиц и СПД
  • Регистрация общественных формироаний
  • Регистрация общественных формироаний
  • Регистрация политических партий
  • Регистрация СМИ и ИА
  • Регистрация адвокатских объединений
  • Регистрация символики общественных формирований
  • Сопровождение политической деятельности
  • Помощь в получении лицензии
  • Услуги в офшорах

Роз'яснення і публікації

Друк
PDF

Варіанти оподаткування товариства з обмеженою відповідальністю та приватного підприємства.

1. Загальна система оподаткування ТОВ та ПП - 23 % податок з бази ( ставка буде зменшуватися до 16 % з 2014 року), база оподаткування ТОВ та ПП - різниця доходів і витрат, загальні правила обліку та звітності для товариства з обмеженою відповідальністю, можливість переходу ТОВ і НП на сплату ПДВ, застосування касового апарату при роботі з готівкою ( за деякими винятками).

2. Спрощена система оподаткування ТОВ та ПП - ставка податку від 6% до 10 % ПДВ від суми виручки, виручка - весь дохід у касі ТОВ або ПП ( включаючи суми в межах договорів комісії), річна виручка ТОВ або ПП не більше 1 млн. грн. на рік, звітність спрощена (раз на квартал ), відсутність касового апарату ( за винятком певних видів діяльності), в штаті ТОВ або ПП не більше 50 осіб на рік ( середньостатистична величина).

Варто зазначити, що товариство з обмеженою відповідальністю не має ніяких вад або відмінностей в оподаткуванні в порівнянні з іншими формами підприємств.


Порівняльна таблиця способів оподаткування ТОВ та ПП в Україну

 

Уумова

Загальна система

Спрощена 6%

Спрощена 10% ПДВ

Cтавка податку

23% від базуватися ( поступове зниженя до 2014 року 16%) оподаткування ТОВ та ПП (база розраховується з доходів мінус витрати)

6% від виручки товариства з обмежень відповідальністю (без урахування різніці доходів и витрат)

10% ПДВ 20% від виручки (без урахування різніці доходів и витрат)

Ведення обліку

Загальна система обліку ТОВ і ПП

Спрощена

Спрощена Облік ПДВ

Звітність

Декларація з податку на прибуток, подається раз на квартал.Месячний єдиний соцвнесок. Щомісячна звітність по ПДВ. Декларація з ПДФО (зарплата, або платежі як податкового агента (виплати фізособам) щомісячно до 20 числа. Щоквартальний Податковий розрахунок з ПДФО протягом 40 днів після закінчення кварталу.

Звіт, подається раз на квартал.Месячний єдиний соцвнесок. Декларація з ПДФО. Щоквартальний Податковий розрахунок з ПДФО.

Щомісячна звітність по НДС.Месячний єдиний соцвнесок. Звіт, подається раз на квартал. Декларація з ПДФО Щоквартальний Податковий розрахунок з ПДФО

Обмеження за видами діяльності

Відсутні

Діяльність ТОВ або ПП з торгівлі ЛВ та тютюновими товарами, ПММ, виробники підакцизних товарів, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних ПММ, ігровий бізнес, обмін валют, видобуток і виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, оптову, роздрібну торгівлю промізделіямі з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню.

Обмеження за кількістю працівників

Відсутні

Не більше 50 чоловік в штаті ТОВ або ПП за рік

Обмеження розміру виручки

Відсутня

Не більше 1 млн. в рік

Перелік податків і зборів додаткових

 

- Податок на додану вартість;
- Акцизний збір; 
- Торгівельний патент; 
- Єдиний соціальний внесок ( близько 37 % від загального фонду заробітної плати); 
- Мито; 
- Плата (податок ) на землю; 
 
- Інші, відповідно до законодавства України.

 

Утримання з заробітної плати співробітників.

- Єдиний соціальний внесок ( близько 37 % від загального фонду заробітної плати);

- Утримання із заробітної плати

 

- Єдиний соціальний внесок ( близько 37 % від загального фонду заробітної плати); 
 
- Утримання із заробітної плати; 
 
- Податок на додану вартість.

 

Обмеження за розрахунками

відсутні

Готівковий, безготівковий.

Готівковий, безготівковий.

Реєстрація платником ПДВ

Обов'язково при перевищенні виручки 300 тис. грн. за минулий рік. або добровільний порядок реєстрації ТОВ платником ПДВ.

Неможливо

Обов'язково

Касовий апарат

Обов'язково при розрахунку готівкою.

Не обов'язковий для всіх ТОВ та ПП крім, підприємств торгівлі ( не власного виробництва) та громадського харчування.

 

 

1. ОПОДАТКУВАННЯ СПД: ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА

Податок на прибуток (податок з доходів фізосіб).

Ставка - 15 % (17 % ) податок з бази оподаткування СПД. Ставка 15 % діє до прибутку до 10 мінімальних заробітних плат, сума понад - оподатковується за ставкою 17 %.

База оподаткування СПД - різниця між доходами і витратами. З 01 квітня 2011 року для визначення витрат і доходів використовуються правила, які застосовуються для оподаткування підприємств. Суми, сплачені СПД платникам єдиного податку не включаються у витрати.

Податок на додану вартість.

СПД має право зареєструватися платником ПДВ у разі відповідності певним критеріям. Обов'язковою реєстрація платником ПДВ є у випадку, якщо річна виручка СПД ( за підсумками минулих 12 місяців ) перевищує 300 тис. грн. Крім того, СПД має право добровільно зареєструватися платником ПДВ у разі, якщо виручка від реалізації товарів або послуг контрагентам- платникам ПДВ становить не менше половини від усього обсягу виручки за останні 12 календарних місяців.

Звітність та сплата податків.

 

Річна декларація з податку на прибуток, сплата податку на прибуток авансом щокварталу, щомісячна сплата ПДВ, щомісячний звіт по ПДВ. 
 
Застосування касового апарату при роботі з готівкою ( за деякими винятками). 
 
Декларацію з ПДФО щомісяця. Подається щомісячно до 20 числа. 
 
Щоквартальний Податковий розрахунок з ПДФО протягом 40 днів після закінчення кварталу. Пустушки здавати не потрібно. 
 
Річна Декларація по доходах фізосіб СПД. Подається протягом 40 днів з кінця року.

 

Єдиний соціальний внесок ( доплата до Пенсійного фонду).

Крім того, окремо варто звернути увагу на обов'язковість сплати СПД єдиного соціального внеску ( колишній пенсійний збір і внески до соцфондів ). Крім сплати податку на прибуток, СПД зобов'язаний сплатити єдиний соціальний внесок, який розраховується від бази оподаткування і становить 34.7 %. Проте варто звернути увагу, що загальна сума єдиного соціального внеску не може перевищувати 4,5 тис. грн. Ця сума розраховується виходячи із законодавчого обмеження бази оподаткування, яка дорівнює 15 мінімальним прожитковим мінімумам.При цьому сума єдиного внеску СПД не може бути менше мінімального страхового платежу, який розраховується за формулою мінімальна зарплата х 34.7 %. Закон про єдиний соцвнесок встановлює, що СПД зобов'язані сплатити суму єдиного соціального внеску раз на рік до 20 січня року наступного за звітним роком, крім тих СПД, які використовують найману працю - в такому випадку СПД зобов'язаний щомісячно сплачувати суми єдиного соціального внеску при виплаті заробітної плати працівнику. Звіт по єдиному соцвнеску подається раз на рік до 1 квітня.

Торговий патент.

Сплата податку та отримання торгового патенту обов'язково для таких видів діяльності

а ) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів ( крім ринків);

 

б) діяльність з надання платних побутових послуг; 
 
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; 
 
г ) діяльність у сфері розваг ( крім проведення державних грошових лотерей).

 

2. ОПОДАТКУВАННЯ СПД: Спрощена система

На даний момент оподаткування СПД за спрощеною системою залишилося в колишньому вигляді. Ставка податку до 116 грн. на місяць, річна виручка не більше 500 тис., звітність спрощена (раз на квартал ), відсутність касового апарату. Окремо варто відзначити, що підприємства та СПД не зможуть включати до своїх витрат суми, виплачені СПД єдиноподатникам. Що стосується єдиного соціального внеску ( колишній пенсійний внесок). СПД - єдиноподатники зобов'язані сплачувати доплату до Пенсійного внесок. Розмір доплати дивіться нижче на цій сторінці. СПД оплачує суму єдиного соціального внеску (так само як і подає звіт ) раз на рік, крім підприємців, які використовують найману персонал, у такому випадку сплата соцвнеску відбувається щомісячно при виплаті зарплати працівнику. СПД підприємець на єдиному податку не має права реєструватися платником ПДВ.

Порівняльна таблиця способів Оподаткування СПД

Умова

Загальна система

Спрощена

Ставка податку

15% (17) від бази оподаткування СПД (база розраховується з доходів мінус витрати).

до 116 грн. в місяць. Доплата за найманих працівників 50 %

Ведення обліку

Форма 10. Книга витрат і доходів, зареєстрована в ДПІ.

Форма 10. Книга витрат і доходів, зареєстрована в ДПІ.

Звітність

 

Декларація з ПДФО (зарплата, або платежі як податкового агента (виплати фізособам) щомісячно до 20 числа. 
 
Квартальна, податковий розрахунок з ПДФО. 
 
Річна декларація з податку на прибуток.

 

Звіт по ПДВ - щомісячно. 
 
Річний звіт по єдиному соцвнеску.

Обмеження за видами діяльності

Відсутні

Діяльність з торгівлі ЛВ та тютюновими товарами, ПММ, виробники підакцизних товарів, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних ПММ, ігровий бізнес, обмін валют, видобуток і виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, оптову, роздрібну торгівлю промізделіямі з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню.

Обмеження за кількістю працівників

Відсутні

Не більше 10 осіб

Обмеження розміру виручки

Відсутні

Не більше 500 тис. грн. на рік.

Доплати госсборов

Пенсійні платежі (єдиний соцвнесок ). ПДВ Торговий патент

Доплата до Пенсійного фонду.

Авансові платежі

Щоквартальна сплата податку на прибуток у розмірі 25 % від суми податку за аналогічний торішній період. В кінці року перерахунок.

Відсутня

Реєстрація платником ПДВ

Обов'язково при перевищенні виручки 300 тис. грн. Або добровільний порядок.

Заборонено

Касовий апарат

Обов'язково при розрахунку готівкою.

Немає. Тільки прибутковий ордер.

Інформація з приводу доплат до Пенсійного фонду для СПД єдиноподатників.

 

На даний момент СПД, що знаходяться на єдиному податку зобов'язані доплачувати до Пенсійного фонду щомісяця суму для досягнення мінімального страхового платежу, який складає 34.7 % від розміру мінімальної заробітної плати (встановлюється державою). Для розрахунку доплати використовуються такі величини: 
 
1. Мінімальна зарплата - встановлюється державою. 
 
2. Мінімальний страховий платіж - використовується для розрахунку пенсії (пенсійного віку), становить 34.7 % від мінімальної зарплати. 
 
3. Сума пенсійного внеску, яка повинна оплачуватися СПД у складі єдиного податку (200 грн ) - 42 %, тобто раніше ви платили 200 грн. єдиного податку, а з них 42 % йшло в Пенсійний фонд. На даний момент ви повинні платити єдиний податок в сумі, яка зменшена на 42 %. тобто сума єдиного податку становить 116 грн. ( а 84 грн. ви заплатите в рамках оплати Єдиного соціального внеску ).

Тепер можна вивести формулу: 

 
Отже, сума мінімального страхового платежу становить - 960 грн. х 34.7 % = 333,12 грн. 
 
При цьому варто звернути окрему увагу, що СПД підприємець зобов'язаний самостійно розрахувати ці суми і самостійно оплатити їх на відповідні рахунки. На рахунок єдиного податку ( 116 грн. ) І окремо на рахунок єдиного соціального внеску ( 333,12 грн.).
З повагою,
ЮК «Імперіал Лекс»